KOL Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom – Samarbete med forskare från Lunds Universitet

Vi har på börjat ett samarbete med Inspired People inom området Kol (kronisk obstruktiv lungsjukdom).
KOL är en inflammatorisk sjukdom i luftrör och lungor som karakteriseras av långsamt ökande förträngning av luftrören. De flesta har sjukdomen i lindrig form och lever med den utan att ha fått diagnos.
KOL är en av vår tids stora folksjukdomar – mellan 500 000 och 700 000 personer i Sverige är drabbade. År 2016 avled 2809 människor i KOL varav 1165 män och 1644 kvinnor. Det kan man jämföra med år 1997 då 1388 avled i KOL varav 823 män och 565 kvinnor.
Underlag från Socialstyrelsens statistikdatabas.

Kontakter tas nu med Riksförbundet Hjärt-Lung, i första hand i Skåne.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.