Data Management

 

Data Management

Genom kunskaper kring individbaserade databaser kan Jag Patient! erbjuda hjälp med att skapa sådana databaser, dvs ge oss Dina data så skall en centrerad databas komma i retur. Centreringsparametrar bestäms av kunden, som t ex individ, blodtryck, sjukdomsduration etc…
Data kan också presenteras med hjälp av olika grafiska tolkningar, vilket skall leda till en bättre förståelse av innebörden i olika dataset. Infographics i en multivariat datamiljö erbjuds. Jag Patient! förfogar över stor statistikkompetens och denna tjänst ställer vi gärna till kundens förfogande.

 

Data Room och dess betydelse för F&U processen och dess värde i korthet:
Konceptet X-Room har blivit mer eller mindre exploaterat under senare tid och samtidigt har tekniken till vissa delar gjort begreppet mycket teknikbetingat.
För att kunna hitta rätt i dessa labyrinter ställs ett stort krav på en väl genomtänkt kravspecifikation för nuläget och ett antal år in i framtiden.
Det finns en viss skillnad mellan Data Room och E Room. Data Room skall innehålla en väldokumenterad infrastruktur för samtliga datakällor från ursprungsforskning, data för stöd till patentansökan och därefter utveckling av en produkt. E room är ett större begrepp och innefattar hela företagets funktioner som data management, ekonomi, admin, etc…

 

Comments are closed.