Jag Patient!

 

Välkommen till oss!

Jag Patient! AB är ett företag som bygger och förvaltar socio-medicinska databaser. Jag Patient! bildades i september 2015 inspirerat av amerikanska PatientsLikeMe och brittiska PatientsKnowBest.

Unikt för Jag Patient! är: källa i avidentifierade, patientcentrerade, realtidsdata i form av länkade kvalitetsregister och e-journaler. Subjektiva patientinmatade värden återfinns också i databasen.
Vår affärsidé är via informerat samtycke samla, analysera och lagra avidentifierad objektiv och subjektiv data från patienter och sedan erbjuda data till målgruppsanpassade analyser till patienter, patientföreningar, vården, forskare och life science företag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.