NREV Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer

Jag Patient! är igång med att bygga sin första cancerdatabas, med ursprung i nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer. Databasen kommer att få sina första patienter under senare delen av 2018.
Nästan 1.500 cancerfall per år, så många personer i Sverige drabbas årligen av matstrups- och magsäckscancer. Antalet kan jämföras med de drygt 61.000 cancerdiagnoser som årligen upptäcks. Matstrupscancer drabbar inte könen jämnt, tre fjärdedelar är män.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.