HealthTech Nordic Community

Jag Patient! är nyupptagen medlem i projektet HealthTech Nordic. Det är ett projekt för start-ups, pionjärer och entreprenörer inom Healthtech i Norden. Målet med projektet är att hjälpa företagen växa för att skapa nya jobb i regionen. För enskilda medborgare är målet dessutom att det ska leda till bättre hälsa, färre sjukvårdsbesök och bättre och snabbare sjukvård.  HealthTech Nordic finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack, European Regional Development Fund. HealthTech Nordic drivs av Innovation Skåne, Cobis, Invest in Skåne, Norway Health Tech, Sahlgrenska Science Park och SmiLe Incubator.

Ref. Interregs hemsida

Den 24-25 oktober har HealthTech Nordic Community sitt höstmöte i Göteborg.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.