Medicinteknik – Sumondo (Cobis DK)

Sumondo är en ny digital lösning för stressproblem. Appen erbjuder andningsövningar, avslappnande musik och meditation.
Beskrivning av Sumondo i korthet:
– Digitalt verktyg
– Förutsägande
– Förebyggande
– Personlig medicin
– Prisbelönt app
– Fortlöpande övervakning
– Validerade resultat
Om ni önskar mer information så finns det på deras hemsida www.sumondo.co

 

NREV Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer

Jag Patient! är igång med att bygga sin första cancerdatabas, med ursprung i nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer. Databasen kommer att få sina första patienter under senare delen av 2018.
Nästan 1.500 cancerfall per år, så många personer i Sverige drabbas årligen av matstrups- och magsäckscancer. Antalet kan jämföras med de drygt 61.000 cancerdiagnoser som årligen upptäcks. Matstrupscancer drabbar inte könen jämnt, tre fjärdedelar är män.

 

 

KOL Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom – Samarbete med forskare från Lunds Universitet

Vi har på börjat ett samarbete med Inspired People inom området Kol (kronisk obstruktiv lungsjukdom).
KOL är en inflammatorisk sjukdom i luftrör och lungor som karakteriseras av långsamt ökande förträngning av luftrören. De flesta har sjukdomen i lindrig form och lever med den utan att ha fått diagnos.
KOL är en av vår tids stora folksjukdomar – mellan 500 000 och 700 000 personer i Sverige är drabbade. År 2016 avled 2809 människor i KOL varav 1165 män och 1644 kvinnor. Det kan man jämföra med år 1997 då 1388 avled i KOL varav 823 män och 565 kvinnor.
Underlag från Socialstyrelsens statistikdatabas.

Kontakter tas nu med Riksförbundet Hjärt-Lung, i första hand i Skåne.

HealthTech Nordic Community

Jag Patient! är nyupptagen medlem i projektet HealthTech Nordic. Det är ett projekt för start-ups, pionjärer och entreprenörer inom Healthtech i Norden. Målet med projektet är att hjälpa företagen växa för att skapa nya jobb i regionen. För enskilda medborgare är målet dessutom att det ska leda till bättre hälsa, färre sjukvårdsbesök och bättre och snabbare sjukvård.  HealthTech Nordic finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack, European Regional Development Fund. HealthTech Nordic drivs av Innovation Skåne, Cobis, Invest in Skåne, Norway Health Tech, Sahlgrenska Science Park och SmiLe Incubator.

Ref. Interregs hemsida

Den 24-25 oktober har HealthTech Nordic Community sitt höstmöte i Göteborg.

Kirurgveckan i Helsingborg

Kirurgveckan i Helsingborg
20-24 augusti tillbringade vi vår tid som en av utställarna på Kirurgveckan. Vi presenterade både Jag Patient! och Rehabkocken, som kommit ut med en kokbok ”Vägen tillbaka”. En kokbok först och främst för cancerpatienter i rehabfasen.